Abychom si mohli vybrat správné cvičení, musíme přesně pochopit, které svaly pracují. Zvažte anatomii svalů nohou a najděte nejlepší způsoby, jak je načerpat.

Začněme s největší lidskou svalovou skupinou - svaly dolních končetin. V tomto materiálu se pokusím stručně, ale dostatečně podrobně, analyzovat všechny otázky týkající se struktury a anatomie svalů nohou. Včetně I dát nejlepší cvičení pro jejich vývoj.

Nikdo tvrdí, že čtení takových témat je velmi nudné. Je mnohem zajímavější prohlížet si publikace ze série „Jak zvýšit zadek“ nebo „Jak načerpat abs na kostky“. Je však nemožné pěstovat velká hýždě a zároveň pumpovat nohy bez jasného pochopení, který sval pracuje v určitém pohybu.

Připravte se tedy pozorně číst. Na konci najdete pěkný bonus - výběr nejlepších cvičení pro rozvoj svalů nohou a hýždí..

Struktura svalů nohou člověka

Vlastně jsme se dostali k hlavní věci. Lidské nohy jsou 5 svalových skupin:

 • přední strana stehna;
 • zadní stranu stehna;
 • vnitřní strana stehna;
 • svaly dolní končetiny;
 • hýždě.

Obecný obrázek svalů nohou je následující:

Nyní pojďme analyzovat každou skupinu zvlášť. Pojďme zjistit, co funguje tento nebo ten sval. Naučme se, jak to během cvičení ovládat. A také najdeme nejlepší způsoby, jak „pumpovat“ každou svalovou skupinu.

Svaly přední strany stehna

Přesný název je čtyřhlavý sval stehna (nebo čtyřhlavý sval). Nejsilnější sval dolních končetin. Zabírá celou přední stranu stehna a část vnější.

Quadriceps se skládá z:

 • boční široký;
 • široká střední;
 • střední široký;
 • rektální sval.

Ve verzi obrázku to vypadá takto:

Quadriceps jsou hlavní svaly stehna, ale ne jediný. V horní části nohou jsou napínák fascie lata a sartoriový sval, který probíhá diagonálně z vnějšku kyčle do vnitřku kolena.

Je zajímavé, že sartoriový sval se nepodílí na prodloužení nohy na koleni, ale odkazuje na čtyřhlavý sval..

Hlavní funkce svalů přední skupiny stehen:

 • prodloužení nohy (prodloužení nohy v kolenním kloubu);
 • flexe kyčle (přibližování kyčle ke žaludku);
 • flexe dolní končetiny (flexe končetiny na koleni);
 • únos a rotace kyčle směrem ven.

Svaly na zadní straně stehna

Svaly svalu jsou svaly zadní strany stehna. Anatomicky jsou zastoupeny 3 samostatnými svaly:

 • kyčelní biceps (sval bicepsu);
 • semitendinosus;
 • semi-membranózní.

Fotografie níže ukazuje strukturu svalů na zadní straně stehna.

Hlavní funkce svalů zadní skupiny stehen:

 • flexe dolní končetiny (flexe končetiny v kolenním kloubu);
 • rozšíření kyčle (narovnání zádové nebo kyčelní nástavce z polohy náklonu);
 • udržování rovnováhy těla.

Svaly vnitřního stehna

Tyto svaly se obvykle nazývají aduktory (adductors), protože jejich hlavní funkcí je přivést femur dovnitř. Anatomicky je vnitřní stehno představováno 5 malými svaly:

 • tenký;
 • Hřeben;
 • dlouhé vedení;
 • krátké vedení;
 • velké vedení.

Na fotografii dávám jasný příklad.

Funkce adduktorových svalů stehna:

 • adukce kyčle;
 • ohnutí dolní končetiny (ohýbá nohu na koleno);
 • flexe kyčle (táhne kyčel směrem k tělu);
 • otáčení spodní nohy dovnitř;
 • otočením kyčle ven.

Lýtkové svaly

Hlavní objem dolní končetiny je tvořen svaly gastrocnemius a soleus. Pracují společně. Anatomický atlas dolní končetiny představují následující svaly:

 • gastrocnemius (bicepsový sval);
 • soleus;
 • flexor dlouhého prstu;
 • dlouhý flexor palce;
 • dlouhý extensor prstů;
 • dlouhý extenzor palce;
 • popliteální sval;
 • přední tibiální;
 • dlouhá peronea;
 • krátké peroneální;
 • plantární.

V ilustrativním příkladu to vypadá takto:

 • Svaly zadní skupiny dolní končetiny
 • Svaly přední skupiny dolní končetiny

Hlavní funkce svalů nohou:

 • flexe chodidla a kotníku;
 • rotace dolní končetiny;
 • prodloužení a supinace nohy.

Gluteal svaly

Hýždě jsou nejčastěji cvičenou oblastí mezi ženskou polovinou tělocvičny. Anatomicky jsou reprezentovány třemi svaly:

Ve verzi obrázku vypadá náš „pátý bod“ takto.

Funkce svalů hýždí:

 • únos stehna zpět;
 • únos stehna do strany;
 • pohyb kyčelního kloubu (prodloužení trupu).

Přišli jsme na teorii, přejděte k druhé části článku.

Nejlepší cvičení pro vývoj nohou a hýždí

Jak jsem slíbil, zde jsou nejlepší cvičení pro dívky, které rozvíjejí svaly nohou a hýždí..

Cvičení pro hýždě

Široké nohy dřepy

 • nastavit požadovanou hmotnost na tyč;
 • jděte pod činku a položte ji na hrazdu;
 • roztáhněte lokty do stran a přiveďte lopatky;
 • ustoupit z regálů;
 • dejte nohy širší než vaše ramena a otočte boky do stran;
 • když vydechujete, pomalu se spusťte dolů a stáhněte si hýždě;
 • pokud jsou stehna rovnoběžná s podlahou nebo mírně nižší, vraťte se k PI během inhalace.

Opakujte zadaný počet opakování. Toto cvičení můžete provést na stroji Smith, který vám umožní přesněji soustředit zatížení na hýždě..

Co hledat:

 • při zvedání tlačte na paty;
 • sestupovat pomalu, dost ostře vstávat;
 • nahoře dotáhněte hýždě;
 • udržujte záda rovně, mírně ohnutá v dolní části zad;
 • zatáhněte za žaludek a neustále jej udržujte v napnutém stavu;
 • pozor na kolena, měla by být nasměrována podél prstů;
 • těšit se.

Lis na platformu s vysokým postojem

 • nastavit pracovní hmotnost na simulátoru;
 • zaujmout správnou pozici;
 • umístěte nohy na šířku ramen od sebe na horní část plošiny;
 • zatlačte dorazovou plošinu prsty na nohou a vyjměte ji z stojanů;
 • při pomalém vdechnutí spusťte plošinu pod koleny a pod úhlem 90 stupňů (do bezpečné hloubky);
 • když vydechujete, narovnejte si nohy a tlačte váhu patami.

Co hledat:

 • při pohybu by se měla kolena pohybovat v jedné linii;
 • spodní záda je přitlačena proti zadní straně simulátoru;
 • tlačte na paty;
 • při zvedání nenarovnávejte kolena až do konce;
 • udržujte napjaté celé své tělo.

Cvičení „gluteal bridge“

 • nastavit požadovanou hmotnost na liště nebo v Smith;
 • zaujmout polohu „můstku“ na lavičce pod pracovní hmotností;
 • umístěte tyč na stehna na místo nad hýždě;
 • rozložte chodidla na šířku ramen;
 • odstranit přídržné zarážky na stojanech (pokud to děláte v Smithovi);
 • při inhalaci snižte pánev co nejvíce dolů;
 • jak vydechujete, vraťte se do horní polohy;
 • držte polohu po dobu 2 sekund a stiskněte hýždě.

Co hledat:

 • neprovádějte cvičení setrvačností;
 • sestupovat pomalu, vystupovat dostatečně rychle;
 • namáhejte hýždě v horním bodě;
 • zvedněte pánev tak vysoko, jak jen můžete;
 • měnit polohu nohou každý týden (užší, širší, prsty na stranách).

Glute bridge je nejlepší cvičení pro izolaci glute. Více o tomto cvičení si můžete přečíst zde..

Čtyřkolky

Prodloužení nohou v simulátoru

 • nastavit pracovní hmotnost na simulátoru;
 • sedět v simulátoru, přitlačit záda pevně k podpoře;
 • dejte nohy pod váleček, uchopte rukojeti rukama;
 • když vydechujete, vyrovnejte si úplně nohy;
 • fixujte polohu na 2-3 sekundy;
 • pomalu se vraťte do PI.

Co hledat:

 • nezdržujte se ve spodním bodě;
 • neohýbejte nohy úplně ve spodní poloze a nezanechávejte náklad v čtyřhlavém svalu;
 • v horním bodě, naopak, opravte polohu pro 1-2 počty.

Pěší výpady s činkami

 • najít volné místo v hale;
 • vezměte si do rukou činky o požadované hmotnosti;
 • vzít PI: záda je rovná, žaludek je vtáhnut, nohy jsou mírně užší než šířka ramene;
 • při vdechnutí vykročte jednou nohou dopředu a spusťte se dolů;
 • při výdechu tlačte na patě ohnuté nohy a vraťte se do PI;
 • udělej krok s druhou nohou.

Co hledat:

 • během pohybu vždy udržujte úhel 90 stupňů;
 • kolena by neměla přesahovat prsty na nohou;
 • během výpadu se nedotýkejte podlahy kolenem;
 • držte záda rovně (mírný sklon je povolen);
 • ustupte, zatlačte na patu.

Hip biceps

Rumunský mrtvý tah

 • položte pracovní závaží na tyč (nebo si vezměte činky do svých rukou);
 • položte nohy na šířku ramen od sebe a umístěte nohy paralelně k sobě;
 • uchopte lištu pravidelným úchopem o něco širším než vaše ramena;
 • vzít PI: paže jsou mírně ohnuté, záda je rovná, lopatky jsou spojeny dohromady, pánev směřuje mírně dopředu;
 • při vdechnutí začneme pánev vracet zpět, ohýbáme se dolů na úroveň pod koleny (až do pohodlných pocitů);
 • během pohybu děláme backbend;
 • při výdechu se vracíme k PI kvůli práci na zadní straně stehna;
 • výška zvedání tyče k IP je těsně nad polovinou stehna.

Co hledat:

 • tyč (činky) by se měla pohybovat co nejblíže k nohám (téměř nebo se dotýkat nohou);
 • v horním bodě posuňte pánev dopředu a stiskněte hýždě;
 • při zvedání / spouštění nezakrývejte záda;
 • nezvedejte se zády, ale kvůli izolované práci hamstringů;
 • opravit pozici v nejnižším bodě, cítit protažení kyčle.

Ležení lokny v simulátoru

 • nastavte hmotnost na simulátoru a upravte polohu válce podle vaší výšky;
 • leží na břiše s nohama pod válečkem v úrovni kotníku;
 • kolena by měla viset z lavičky a zlom v lavici by měl být pod pasem;
 • přitlačte pánev pevně k lavici, uchopte madla rukama;
 • vdechněte a bez zvedání boků z lavice zatáhněte válečky do zadku;
 • zatímco se pohybujete, zadržte dech a vydechněte, když projdete nejobtížnějším bodem;
 • opravte polohu v horním bodě na 1-2 počty;
 • pomalu při vdechování snižte chodidla do PI.

Co hledat:

 • ohněte si nohy co nejvíce, téměř se dotýkejte hýždí;
 • nesrovnávejte své nohy v nejnižším bodě (svaly zůstávají napnuté);
 • udržujte nohy v klidu (pokud se ponožky přitahují k sobě, pak se břemeno přesune na telata).

Vnitřní strana stehna

Snížení nohou v simulátoru

 • nastavit hmotnost na simulátoru a upravit šířku podpěrných válečků nohou (dokud se svaly adduktoru nepatrně napnou);
 • sedět v simulátoru, uchopit madla rukama;
 • postavte nohy za podpěry a položte si kolena;
 • roztáhněte nohy na nastavenou šířku;
 • držet záda rovně, když vydechujete, začněte spojovat vaše boky;
 • v koncovém bodě vydržte 1-2 sekundy;
 • zatímco vdechujete, pomalu, ale ne úplně roztáhněte nohy, udržujte svaly v napětí.

Co hledat:

 • pomalu se vraťte do PI a nedosahujte nastavené šířky;
 • během cvičení nepoužívejte hybnost.

Plie dřepí

 • vezměte si do rukou činku se sevřením shora na palačinku;
 • dejte nohy širší než vaše ramena a otočte je pod úhlem asi 45 stupňů;
 • umístěte činku mezi nohy;
 • při vdechování začněte snižovat činku dolů, dokud vaše boky nebudou rovnoběžné s podlahou;
 • jak vydechujete, vraťte se na nejvyšší pozici.

Co hledat:

 • během pohybu udržujte záda rovně a činka blízko těla;
 • kolena by neměla přesahovat prsty na nohou;
 • kolena by měla být neustále nasměrována podél linie chodidel;
 • pro hlubší dřepy a glutes použijte stupačkovou plošinu pod každou nohou.

Holeň

Stojící tele vyvolává

 • nastavte hmotnost na simulátoru a upravte výšku ramen podle vaší výšky;
 • položte svá ramena pod podpěry a postavte se prsty na krok na simulátoru;
 • odemknout simulátor;
 • zatímco vdechujete, snižte své paty co nejvíce dolů a natahujte lýtkové svaly;
 • když vydechujete, zvedněte se vysoko na nohou díky práci svalů dolních končetin;
 • pobyt na 1-2 účty;
 • pomalu se vraťte do PI.

Co hledat:

 • používat plný rozsah pohybu;
 • udržujte záda rovně a nohy pevně uchycené;
 • cvičte s velkou váhou a se opakováním (lýtkové svaly jsou velmi silné a vytrvalé iu dívek).

Tedy poznámky skončily. Nyní jste teoreticky připraveni na cvičení nohou. Díky znalosti anatomie svalů dolních končetin a nejlepších cvičení pro jejich „pumpování“ můžete vytvořit krásné harmonické tělo.

Proteiny, tuky a uhlohydráty jsou hlavními složkami každé stravy. Každý prvek hlavní nabídky „tři“ dává svůj

Při sestavování nutričních programů budeme mít cheatové jídlo jednou týdně. Toto je tzv. Podváděcí jídlo, které dá

Jak chodidlo funguje: kostní anatomie, funkce, nemoc

Lidská noha je nejdůležitější součástí pohybového aparátu. Funguje to jako elastický trezor. Je to člověk, který je považován za jediný organismus na světě a má klenutou strukturu nohou. Tato anatomie chodidla je způsobena vzpřímeným postojem. Jakmile člověk s vývojem začal chodit na dvou nohách, noha potřebovala vykonávat nové funkční úkoly, díky kterým je klenutá struktura této části dolních končetin..

Noha a její klouby velmi často trpí mnoha negativními mechanickými faktory. Mezi nimi:

 • nadměrné namáhání kloubů;
 • zranění, zlomeniny, výrony;
 • metabolické poruchy v těle;
 • nedostatek živin v těle;
 • práce v těžké produkci a práce na nohou;
 • zmrznutí nohou a další.

Nejběžnější příznaky onemocnění nohou jsou následující:

 • syndrom bolesti;
 • otok tkání;
 • pocit ztuhlosti.

Za účelem co nejúčinnějšího zvládnutí nemoci a identifikace její příčiny stojí za pochopení anatomické struktury nohy.

Anatomie chodidla

Lidská noha má 3 hlavní složky: kosti, vazy a svaly. Každý z těchto prvků má řadu kritických funkcí. To vám umožní udržovat pohybový aparát v dobrém provozním stavu. Pokud je narušena integrita jedné ze struktur, je pozorována dysfunkce celé artikulace.

Kosti

Lidská noha má poměrně složitou kostní strukturu. Spoj obsahuje tři sekce, a to:

 • Tarsus je přední část chodidla, která má ve své struktuře 7 hlavních kostí - kalkan, beran, klínovitý, kvádrový, skalní.
 • Metatarsus je střední část, skládající se z 5 předních kostí, tvarovaných jako trubice a vedoucích na začátek umístění prstů prstů. Na koncích těchto kostí je kloubní povrch. Tím je zajištěna pohyblivost kostí. Právě tato část chodidla přispívá ke správnému oblouku chodidel..
 • Prsty - tato sekce má 14 kostí. Správným fungováním prstů prstů může člověk správně udržovat rovnováhu a rovnoměrně rozložit tělesnou hmotnost. Lidský palec se skládá ze 2 kostí, zbytek prstů má ve standardní struktuře 3 kosti.

Kosti hrají nesmírně důležitou roli ve struktuře kostry chodidla a kloubů. Zvláštní pozornost by měla být věnována jejich umístění a hlavním funkcím:

 • Největší kost chodidla je pata. Převezme maximální zatížení a je zodpovědná za rozložení váhy. Je umístěn na zadní straně chodidla. Tato kost nepatří k kotníku, ale díky své práci dochází ke správnému rozložení hmotnosti a tlaku.
 • Talus je menší. Je pokryta chrupavkou a současně vstupuje do kotníkové části kloubu. Odpovědný za fungování vazového aparátu. Kost samotná má až 5 kloubních povrchů. Všechny jsou pokryty hyalinní chrupavkou, což výrazně snižuje tření.
 • Kvádrová kost je umístěna na zadní straně chodidla. Vzhledem se podobá geometrické figuře - kostce, která umožňuje rychlé rozlišení od ostatních kostí.
 • Scaphoid je zodpovědný za oblouk chodidla. Prvek je umístěn na samotném těle chodidla a snižuje se paralelně s talusem.
 • Sfenoidní kosti jsou co nejblíže sobě a poskytují maximální pohyblivost. Celkem jsou tyto kosti 3: Přímo za nimi je scaphoid a před nimi metatarsals..

Po mnoho let neúspěšně bojujete s JOINT PAINS? „Účinný a cenově dostupný lék na obnovu zdraví a pohyblivosti kloubů pomůže za 30 dní. Tento přírodní lék dělá něco, co předtím provedla pouze chirurgie.“

Stojí za zmínku, že struktura a fungování metatarzálních kostí u lidí v každém věku je stejná. Původní pohled je trubkovitý tvar s charakteristickým úhlovým ohybem. Je to on, kdo tvoří oblouk chodidla..

Anatomie lidské nohy není omezena na klouby, kosti a vazy. Celá struktura kotníku je zajištěna správným fungováním krevních cév, nervových vláken a svalů.

Ligamentózní aparát

Klouby zajišťují pohyblivost chodidel. Rozlišují se tyto odrůdy:

 • Kotník - vytvořený pomocí dolní končetiny a talu. Kotník je ve formě bloku. Ligamenty jsou umístěny podél jeho okrajů a kloub je připojen k chrupavce. Díky pohyblivosti tohoto kloubu je člověk schopen volně provádět jakékoli rotační pohyby.
 • Subtalar - představuje sedavý kloub umístěný v zadní části. Provádí práci kostí kostí a talu.
 • Talocalcaneonavicular - všechny 3 kosti jsou univerzální kloub se specifickou osou rotace. Kolem této osy jsou rotační pohyby prováděny dovnitř a ven..
 • Tarsometatarsální klouby jsou malé klouby, které mají specifický plochý tvar. Mají extrémně omezenou a špatnou mobilitu. V důsledku přítomnosti více vazů v kostní kosti jsou zbytky kostí skutečně nehybně spojeny. Pomáhá tvořit pevnou základnu chodidla.
 • Metatarsophalangeal - sedavé klouby s usměrněným kulovým tvarem. Odpovědný za ohýbání-nesouvislé prsty.
 • Interfalangeální - laterálně zajištěný vazy, což pomáhá zajistit optimální fixaci a nehybnost kloubu.

Pokud vezmeme v úvahu všechny části a součásti kloubního spojení chodidla, je kotníkový kloub považován za největší, protože spojuje 3 kosti najednou. Také tento kloub přebírá největší zatížení. Co se týče ostatních kloubů, jsou menší. Navíc poskytují chodidlu flexibilitu a mobilitu..

Struktura

Kostra chodidla a kloubů je považována za vadnou bez svalové práce. Hlavní aktivní a aktivně pracující svaly jsou umístěny v kotníku, chodidle a dolní končetině. Práce všech svalů umožňuje člověku plnohodnotné pohyby.

 • Lýtkové svaly - V přední části dolní končetiny je holenní sval, který je zodpovědný za flexi a prodloužení chodidel. Díky správné práci těchto svalů má člověk schopnost provádět extenzorové pohyby prsty. Tato část také zahrnuje následující typy svalů: krátká a dlouhá peronea. Přebírají práci, která je odpovědná za provádění laterálního ohybu chodidla. Zadní část dolní končetiny je odpovědná za ohnutí chodidla. Zde se jedná o triceps, gastrocnemius, soleus svaly. Právě tato část je denně vystavována vážnému stresu..
 • Svaly chodidla jsou dorsální svalová skupina, která je zodpovědná za prodloužení malých prstů (všechny čtyři malé prsty kromě velké). Kromě toho je několik malých svalů umístěno na chodidle. Jsou zodpovědní za únosy, adukce a plné ohnutí prstů na nohou..

Funkce

Lidská noha má 3 hlavní funkce:

 • Podpěra, podpora. Tato funkce je připisována schopnosti volně odolávat a inhibovat reakci při vertikálním zatížení. Při chůzi je tato funkce jogging. Tento úkol chodidla je nejobtížnější, protože současně využívá oba účely - vyvažování a pružení. Se zhoršováním této funkce člověk začne trpět bolestí kotníku při běhu nebo skákání.
 • Listové pružiny. Zaměřeno na vyhlazování trháků při provádění fyzických akcí (běh, skákání, chůze). Při nízké úrovni oblouku chodidla může člověk trpět chorobami dolních končetin a páteře. Mohou být také poškozeny vnitřní orgány..
 • Vyvažování. Zaměřeno na úpravu postojů lidského těla během pohybu. Zdravá noha se může rozšířit a zakrýt podkladový povrch, což dává člověku příležitost cítit oblast, kde je noha umístěna.

Během aktivní fyzické aktivity se všechny funkce chodidla vzájemně ovlivňují. Pokud je některá z funkcí porušena, zbývající dvě jsou automaticky porušeny..

Nemoci chodidel

Existuje několik hlavních onemocnění nohou a kloubů:

 • artróza je chronické onemocnění kloubů, které vede k deformaci a nízké pohyblivosti;
 • artritida - zánět kloubu;
 • dna je onemocnění tkání a kloubů, které se vyvíjí na pozadí metabolického selhání;
 • ploché nohy - nemoc naznačující, že osoba má plochou nohu, která nemá charakteristický zářez.

Diagnostika

Diagnostika je nezbytná, když pacient začne pociťovat nepříjemné příznaky ve formě bolesti, ztuhlosti nebo otoku tkáně. Diagnóza se provádí pouze na základě klinických příznaků a obrázku získaného při rentgenovém vyšetření. Toto je minimální diagnostický základ nezbytný k identifikaci problému..

K nalezení úplnějšího obrazu nemoci může lékař předepsat řadu testů. To pomůže identifikovat zánětlivý proces, který může být známkou různých onemocnění. Lze také přiřadit následující instrumentální studie:

 • CT skenování kloubů. To vám umožní určit stav tkání, identifikovat anatomickou strukturu nohy a její rysy, patologii a trauma. Doktor může získat kompletní obraz o tom, jak chodidlo vypadá díky vrstveným obrazům, které tomograf dává.
 • MRI kloubů. S pomocí této studie může lékař určit přítomnost zánětlivého procesu v tkáních a také identifikovat první příznaky takových závažných onemocnění, jako je osteoartritida, dna a mnohem více..

Jiné diagnostické metody, pokud pacient podstoupil CT nebo MRI, nejsou předepsány jako zbytečné.

Prevence nemocí nohou

Aby se zabránilo rozvoji nemocí nohou a kloubů, musí se pacienti řídit preventivními opatřeními, která lékaři doporučují..

 • Pokud cítíte bolest nebo únavu v nohou, musíte si odpočinout.
 • Před každým nadměrným úsilím a nadcházejícím zatížením je nutné zahřát nohy.
 • Je užitečné chodit naboso po trávě, hlavní věcí je vybrat nejbezpečnější místa.
 • Pohodlná obuv je také předpokladem pro zdravé nohy. Riziko onemocnění se výrazně zvyšuje při nošení podpatků a nestabilních jehličí.
 • Udržujte své nohy v teple. Časté zamrzání chodidel může vést k artritidě a dalším onemocněním..
 • Téměř všichni lékaři doporučují chodit více, bez ohledu na jejich specializaci. Ideálním řešením by bylo nejen jít na procházky, ale také občas plavat, jezdit na kole nebo lyžovat.
 • Výživa je základem zdraví celého organismu. Je důležité jíst správně a plně jako prevence onemocnění nohou.

Je mnohem snazší dodržovat některá preventivní pravidla než léčba nohou. Udržování zdravých nohou od mladého věku vám umožní užívat si života a zůstat mobilní až do pozdějších let.

Struktura lidské nohy pod kolenem s popisem a schématy + Foto

Hlezenní kloub v podstatě slouží jako podpora kosterní kostry celé dolní končetiny. Toto místo nese břemeno, když se osoba pohybuje, na rozdíl od nohy nohy, která nese veškerou hmotnost. Noha je párový orgán lidského pohybu a podpory.

Muskuloskeletální systém začíná u horní části stehna a končí u dolní části nohy.

Anatomická struktura lidské nohy

Funkce

Noha má mnoho funkcí:

Části

Pokud si vzpomenete na anatomii, má noha tři části - stehno, dolní nohu, nohu.

Boky

Provádí ochrannou funkci. Skládá se ze stehenní kosti, patelly a horní části je pokryta čtyřhlavými svaly, biceps femoris a flexory.

Holeň

Má poměrně jednoduchou strukturu a skládá se ze dvou kostí různých délek, zvaných peronální a tibiální.

Ten spojuje dolní nohu a stehenní kloub v místě kolenního kloubu a je druhým největším v lidské noze.

Chodidlo

Tvoří ji mnoho malých kostí. Noha nebo podešev je místem kontaktu se zemí. A protější strana má jméno - zadní strana.

Noha je rozdělena do 3 sekcí:

 • přední, skládající se z prstů a vycpávek chodidla;
 • uprostřed - oblouk chodidla. Koncept oblouku zahrnuje tu část chodidla, kde nedosahuje k zemi;
 • zadní pata.

Končetina má mnohem složitější strukturu a má více než 26 kostí a 33 kloubů. Struktura chodidla a ruky je velmi podobná, liší se pouze stupněm zatížení, které mohou nést. Svaly a kosti chodidel jsou mnohokrát silnější, ale nemohou se chlubit pohybem ruky.

Oblasti nohou

Noha se skládá z následujících oblastí:

 1. přední + zadní strana stehna;
 2. přední + zadní strana kolena;
 3. přední + zadní tibie;
 4. přední + zadní, vnější + uvnitř kotníku;
 5. zadní část chodidla;
 6. jediný.

Kotník

Největší kost je talus. Nahoře je blok s výčnělkem spojeným s holenní kosti a fibulí.

Na straně jsou výrůstky kostí zvané kotníky. Na každém povrchu kloubu je hyalinová chrupavka, která plní funkce tlumící nárazy a vyživuje..

Samotná artikulace má složitou strukturu, protože se skládá z více než dvou kostí. Má tvar bloku.

Ligamenty

Vazby kotníku hrají obrovskou roli. Jsou to oni, kteří omezují pohyb v kloubu, chrání jej, drží kostní struktury u sebe.

Obecně existují tři skupiny:

 1. provádí spojovací funkci mezi kostmi dolní končetiny. Zahrnuje následující vazy:
  - nižší, zabraňující vnitřní rotaci kosti;
  - dolní přední vláknitá, bránící otáčení chodidla směrem ven;
  - interosseous;
  - příčný, upevňující nohu.
 2. deltoidní vaz, představující vnější boční vláknitá vlákna, která zpevňují vnější okraj. To:
  - kalcaneal;
  - přední beran;
  - zadní beran.
 3. zabraňující přemístění kostí. Tato skupina pochází z vnitřního kotníku a skládá se z:
  - tibiální kalcanální vaz;
  - tibiální scaphoid;
  - přední beran;
  - zadní beran.

Lýtkové svaly

Dolní část nohy se skládá z 20 svalů zodpovědných za zvedání, spouštění, pohyb nohy a nohou. Velké množství svalů začíná na zadní straně kolena a končí na noze. Jsou to oni, kdo uvedl nohu do pohybu. Každý sval má svůj účel a funkci..

Dolní část nohy má tři svalové skupiny:

 1. přední, zodpovědný za prodloužení nohou a prstů;
 2. vnější, pohánějící vnější okraj chodidla;
 3. zpět, což vám umožní pohybovat nohou a prsty.

Nejsilnějším svalem je tele. Jeho začátek je u paty kosti chodidla, na které je držena šlahou paty.

Tele se skládá ze dvou svalů - gastrocnemius a soleus. Gastrocnemius je velký, vydutý sval vytvořený ze dvou částí, které tvoří kosočtvercový tvar. Druhý, soleus je zcela plochý a skrytý gastrocnemius.

Při chůzi, běhu nebo jiném pohybu nohou lýtkový sval táhne patu, což nutí nohy chodit.

Důležitou součástí je Achillova šlacha, která vede ke vzniku tří svalů najednou - gastrocnemius, plantární a soleus. Díky této šlaše může člověk běžet, skákat, chodit a pohybovat se. Často je to ta část, která je náchylná k protažení a roztržení..

Funkčnost

Dolní část nohy je navržena tak, aby poskytovala potřebnou pohyblivost při chůzi. Svaly kloubu harmonicky pracují a provádějí prodlužování, ohýbání, rotaci kotníku a také vytvářejí absorpci nárazů.

Dodávka krve

Spoj kolene a holenní kosti je umístěn pod kolenním kloubem.

Holení je napájeno tibiálními tepnami - zadní a přední, začínající pod kolenem.

Arterie se rozvětvují a ovinují kolem kloubu na všech stranách.

Žíly pobíhají vedle tepen. Krev cirkuluje vnitřní a vnější sítí a vytváří tibiální a safenózní žíly.

Diagnostika nemocí

Kloubový kloub může být poškozen nebo vadný. Pro identifikaci problému je předepsán diagnostický postup. Může se skládat z:

 • Ultrazvuk. Tato diagnostická metoda se používá zřídka kvůli malé velikosti kotníku. Ale umožňuje detekovat cizí těleso, otoky v důsledku hromadění krve v kloubním vaku a prohlížet vazy.
 • Artroskopie. Minimálně invazivní metoda pro diagnostiku zavedením videokamery do kapsle.
 • Rentgen. Nejúspornější způsob. Je povoleno fotografovat v různých projekcích. Je schopen identifikovat otoky, zlomeniny, dislokace a další procesy.
 • MRI. Nejlepší typ diagnózy stavu Achillovy šlachy, vazů, chrupavek. Drahé, ale velmi efektivní.
 • CT vyšetření. Pomůže to posoudit stav kloubu. Je považována za nejspolehlivější studii artrózy, novotvarů a zlomenin.

Patologie

Bohužel může být kotník zraněn nebo náchylný k rozvoji nemocí.

Běžné problémy jsou:

 1. Osteoartritida, která se vyskytuje na pozadí nedostatku vápníku, traumatu, silného stresu na chrupavku a kosti. Z tohoto důvodu se v průběhu času objevují výrůstky zvané osteofyty a nesou problémy s pohyblivostí. Bolest se objevuje, ztuhlost zpravidla není, ale postupně se ztrácí pohyblivost kotníku. Léčba se provádí léky v kombinaci s fyzioterapií a cvičení. Pokud je však deformace velmi závažná, bude vyžadován chirurgický zásah..
 2. Zánětlivá artritida. Může to být s revmatoidní artritidou, dnou, infekcí v dutině. Vyznačuje se bolestí od rána do noci. Pokud se pohnete, bolest je méně znatelná. Diclofenac, Nise, Ibuprofen, masti a gely pomohou v boji proti symptomům. Je třeba vyhledat léčbu u revmatologa, který dokáže určit infekční artritidu, která je nebezpečná s hnisavým poškozením kloubů. S touto diagnózou je pacient hospitalizován ve zdravotnickém zařízení..
 3. Zranění. Šlachy, kosti, vazy mohou být poškozeny. Příznaky jsou stejné - otok, bolest, nehybnost a neschopnost šlápnout na nohy. První pomoc spočívá v aplikaci ledu na postižené místo, odpočinku a návštěvě lékaře..
 4. Roztržení šlachy. Stává se při pádu, sportovní přetížení. Současně se noha nemůže narovnat a nohu nelze položit na nohy. Nashromážděná krev způsobuje otok a každý pohyb je bolestivý. S takovou patologií bude vyžadován chirurgický zásah..

Je důležité pochopit, že nervový systém má přímý dopad na kontrolu svalů. A pokud jsou v klidu, pak postupem času začnou atrofovat.

Ale pokud klouby neustále fungují, pak je to také špatné - stanou se přepracovanými. Po odpočinku je však pracovní kapacita plně obnovena. Proto podle doporučení lékařů musí být těžká fyzická práce bez přestávek přerušena..

Svaly nohou

Ze všech svalových skupin zaujímají svaly končetin zvláštní postavení..

 1. Zaprvé jde o největší hmotu, která zahrnuje více než 50% svalů celého těla..
 2. Za druhé, je vystavena stresu po celý život a ve větší míře určuje celkovou fyzickou formu člověka.

Základní pochopení struktury svalů nohou, anatomických funkcí a funkcí umožňuje sportovcům maximalizovat účinnost tréninku. Toto je první a nejdůležitější krok k udržitelnému pokroku v silových sportech..

Vlastnosti struktury svalů nohou

Na rozdíl od jiných svalových skupin mají nohy největší počet funkcí. Toto je největší svalová hmota, která je spolu úzce propojena. Vše je zaměřeno na stabilizaci a poskytnutí maximální funkčnosti třem párům kloubů, které interagují se svaly lidských nohou:

Zvláštní roli při zajišťování lidského života hrají svaly dolní končetiny: gastrocnemius a soleus. Jedná se o nejsilnější pumpy, které se přímo podílejí na krevním oběhu. Z tohoto důvodu je kaviár často nazýván „druhým srdcem“. Proto musíte trénovat nohy nejen ke zvýšení svalové hmoty nebo vytrvalosti, ale také ke zlepšení celkového zdraví. Navíc, vzhledem k počtu svalových vláken a celkové anatomii svalů nohou, je spodní část těla přizpůsobena pro velké zatížení. To umožňuje nejen pracovat s velkými váhami, získat silnou anabolickou reakci, ale také výrazně zvýšit celkovou vytrvalost (která závisí na nohou o více než 50%).

Ve sportu je spodní část těla rozdělena do 4 oblastí, přičemž se bere v úvahu jejich hlavní funkce:

 1. hýždě;
 2. svaly přední strany stehna;
 3. svaly na zadní straně stehna;
 4. lýtkové svaly.
Kreslení diagramu svalů nohou

Pro produktivní trénink nemusíte znát názvy všech svalů nohou, s přihlédnutím k jednotlivým svalům. Souvisí to spíše s lékařskými tématy. Aby se však zabránilo zranění a zvýšila se účinnost každého cvičení, je nezbytné alespoň obecně chápat strukturu svalů lidských nohou a úkol každé jednotlivé oblasti..

Hýždě

Z hlediska anatomie svalů lidských nohou je skupina gluteal považována za jednu z největších. Navíc zahrnuje nejmasivnější sval v těle - gluteus maximus. Celá oblast je tvořena třemi svalovými svaly:

Pokud se podíváte na obecné schéma svalů nohou, je struktura gluteu navržena tak, aby se svaly navzájem kryly ve vrstvách, což zajišťuje pohyb a ochranu kyčelního kloubu. Mezi funkce gluteu patří:

 • Narovnání trupu;
 • Vedení nohy zpět;
 • Vedení nohy na stranu.
Gluteal svaly

Přední strana stehna

Celá přední část je z velké části představována jediným velkým svalem, který se skládá ze čtyř hlav. Z hlediska anatomie lidských nohou jsou svaly a vazy čtyřhlavého svalu považovány za nejsilnější. Díky tomu mohou i začínající sportovci používat v dřepech působivé váhy, kde při cvičení na horní části těla překračují hmotnost závaží..

Quadriceps má 4 paprsky:

 1. boční (vnější);
 2. střední (vnitřní);
 3. střední (střední);
 4. rectus femoris.

Hlavní funkcí svalu je prodloužení nohy na koleni, ačkoli čtyřhlavice se také přímo podílejí na ohýbání vpřed a ohýbání kyčle.

Kromě čtyřhlavého svalu patří sartoriový sval také k přední straně stehna. To je považováno za nejdelší sval v těle a běží přes vrchol quadriceps..

Svaly nohou: přední skupina

Zadní strana stehna

Další velká svalová oblast, kterou představují tři svaly. Podíváte-li se na obrázek anatomie svalů nohou, je velká část zadní strany stehna obsazena bicepsovým svalem (známým také jako „hamstring“), který zahrnuje dvě hlavy:

Hlavní funkcí svalu bicepsu je prodloužení trupu (funguje ve spojení s gluteem).

Zadní strana stehna zahrnuje také:

 • Semiembranózní sval - zodpovědný za prodloužení kyčle, flexi a rotaci dolní končetiny.
 • Semitendinosus sval - vykonává stejné funkce jako semimembranosus.

Pokud vyhodnotíme obecný účel svalů flexoru a extensoru nohy, hlavním úkolem celé zadní plochy je flexe nohy v kolenním kloubu (stejně jako rotace). Svaly se také podílejí na únosu kyčle a vnější rotaci..
Svaly zadní nohy

Svaly aduktoru

Tato svalová skupina se nachází primárně na vnitřním stehně. Jeho hlavní a jedinou funkcí je adukce a supinace kyčle. Skupina zahrnuje 5 svalů, které tvoří pevně tkaný svazek:

 1. Velké vedení;
 2. Dlouhé vedení;
 3. Krátké vedení;
 4. Hřeben;
 5. Tenký.
Aduktory nohou

Této svalové skupině je věnována nejmenší pozornost ve fitness, i když hraje důležitou roli. Pokud jsou nedostatečně vyvinuté, svaly adduktoru stehna se mohou stát omezujícím faktorem v jiných cvičeních.

Lýtkové svaly

Všechny svaly dolní končetiny jsou zastoupeny dvěma skupinami: přední a zadní. Zadní část obsahuje tři hlavní a největší svaly, které jsou úzce propleteny do jednoho svazku:

 1. Gastrocnemius (aka biceps) - zahrnuje boční a střední hlavy. Toto je největší sval pod kolenem..
 2. Platýs - nachází se pod gastrocnemius svalu. Sportovci, kteří nevědí, jaké jsou svaly na nohou, často ignorují vývoj svalu soleus, i když za objem telat je odpovědná ona.
 3. Plantár je sval s dlouhými šlachy, který plní stejné funkce jako soleus a gastrocnemius. Je považován za zanedbatelný a může zcela chybět (přibližně každý desátý člověk ho nemá).

Přední část nohy je představována předním svalem holenní kosti, jehož hlavním úkolem je supinace a prodloužení nohy.

Pokud vyhodnotíme dolní část svalů nohou s přihlédnutím k anatomickému popisu, hlavní funkce skupiny zahrnují:

 • ohnutí kotníku a chodidla;
 • supinace a prodloužení chodidla;
 • rotace dolní končetiny (dovnitř).
Svaly nohou pod kolenem

Cvičení pro každou svalovou skupinu

V kulturistice a kondici je velmi obtížné načíst nohy tak, aby fungoval jeden sval, proto jsou všechny pohyby klasifikovány do skupin. Každé cvičení odpovídá hlavní funkci určité oblasti.

Hýždě

 • Barbell dřepy (pouze hluboký dřep, pod rovnoběžkou s podlahou);
 • Dopředné výpady;
 • Gluteal bridge;
 • Lis na nohy (pouze s vysokými nohami na plošině).

Quadriceps

 • Dřepy;
 • Lis na nohy;
 • Prodloužení nohou při sezení v simulátoru;
 • Klasické výpady.

Hip biceps

 • Rumunské touhy;
 • Zvedání těla v simulátoru (hyperextension);
 • Ležení kroutících se nohou v simulátoru.

Svaly aduktoru

 • Dřepy se širokým postojem (sumo);
 • Uvedení nohou do crossoveru;
 • Snížení nohou v simulátoru.
 • Postavení a sezení telecího sezení (s volnými váhami nebo v simulátoru);
 • Cvičení „Osel“.

Závěr

Pamatujte, že pouhé zapamatování jmen všech svalů v nohou osoby neposkytuje žádnou výhodu v amatérských sportech, je důležitější v oblasti medicíny. Pochopení základních funkcí svalů a jejich strukturálních vlastností však může výrazně zvýšit účinnost tréninku. To platí jak pro začátečníky, kteří právě přišli do tělocvičny, tak pro sportovce, kteří trénují roky..

Anatomická struktura dolních končetin

Stehno je jediná kost ve stehně. Je to nejtěžší, nejdelší a nejsilnější kost v těle. Jeho proximální konec má kulovitou hlavu, která se váže na pánevní kost v acetabulu. Distální konec stehenní kosti má boční a střední epicondyle, která se připojuje k holenní kosti.

- větší trochanter je výčnělek v distální části hlavy a krku stehenní kosti, může být někdy pociťován v gluteální oblasti.

Tibia

Holenní kloub je největší a nejvíce mediální z kostí dolní končetiny. Na proximálním konci kosti se mediální a laterální kondyly spojují s distálním koncem stehenní kosti a vytvářejí kolenní kloub.

- tibiální tuberozita - ztvrdlá oblast na předním povrchu holeně.
- střední kotník lze cítit jako vnitřní výklenek v kotníku.

Fibula

Fibula je laterální a rovnoběžná s holenní kostkou a je tenkou kostkou podobnou tyčinkám. Fibula není příliš těžká. Nezúčastňuje se na tvorbě kolenního kloubu..

- boční malleolus na fibulu lze pociťovat jako vnější vydutí u kotníku.

Čepice na kolena

Patella je malá, trojúhelníkový tvar sesamoidní kosti uvnitř šlachy čtyřhlavé kosti femoris. Tvoří přední část kolenního kloubu.

Dolní část stehenní kosti a horní část holenní kosti pravé dolní končetiny (čelní pohled)

Femur: a) čelní pohled; b) zadní pohled

Tibia a fibula dolní končetiny: a) čelní pohled;
b) zadní pohled

Tarsální kosti

Kosti dechtu jsou sedmi kostmi kotníku. Dvě největší kosti tarsu převážně nesou tělesnou hmotnost: kalkan a talus, který leží mezi holenní kosti a kalkanem. Scaphid, mediální sfenoid, střední sféenoid, laterální sfenoid a kubické kosti tvoří dalších pět kostí tarsu..

Metatarsální kosti

Noha chodidla tvoří pět metatarzálních kostí.

Falangální kosti

Každý prst na dolní končetině má tři phalangy, s výjimkou palce, který má pouze dvě phalanges.

Kosti pravé dolní končetiny: anteromediální pohled

Kosti pravé dolní končetiny: boční pohled

Kosti levé dolní končetiny: pohled shora

Vše o kostech dolních končetin člověka
o masážních kurzech v Petrohradě

Anatomické rysy dolní končetiny

Z A N Y T I E Č. 8.

TÉMA: PRVNÍ POMOC ZRANĚNÍ A ZRANĚNÍ NÍZKÝCH LIMB.

Literatura

Učebnice D.V. Marchenko "První pomoc při úrazech a úrazech", strany 145-167, 205-230.

VZDĚLÁVACÍ OTÁZKY

2. Anatomické rysy dolní končetiny.

3. Příznaky zranění a zlomenin dolní končetiny.

4. Zásady první pomoci při poranění dolní končetiny.

5. Obinadla na dolní končetině.

6. Imobilizace dolní končetiny.

Úvod.

Dolní končetina (noha) patří do muskuloskeletálního systému. Poranění dolní končetiny lze podmíněně rozdělit na poranění muskuloskeletálního systému a poranění (poranění) neurovaskulárního svazku, který provádí trofismus (výživu) a inervaci horní končetiny..

Poranění pohybového aparátu jsou velmi časté. Od běžných modřin po těžké zlomeniny nebo dislokace. První pomoc při takových zraněních je zaměřena na zmírnění bolesti a zabránění dalším škodám. Přestože zlomeniny, poranění svalů a kloubů jsou téměř vždy bolestivé, zřídkakdy představují ohrožení života. Bez první pomoci však mohou mít vážné následky a způsobit zdravotní postižení..

V mnoha případech, když jsou měkké tkáně dolní končetiny poškozeny, stačí obvaz a nenarušit ránu. Existují však případy, kdy musíte provést několik prvků první pomoci.

Pro poskytnutí kompetentní první pomoci při úrazech a úrazech dolní končetiny je nutné mít představu o struktuře lidského těla (znát základy anatomie lidského těla). To vám pomůže naučit se, jak pomoci s tímto typem zranění a zranění..

Anatomické rysy dolní končetiny.

Dolní končetina se skládá z pásu dolní končetiny připevněného k křížové kosti, která tvoří kostnatou základnu glutealní oblasti, a volné dolní končetiny, včetně stehna, kolena, dolní končetiny a chodidla..

Dolní končetina je ohraničena vpředu tříslovným záhybem, příčně lícním hřebenem, za linií spojující zadní nadřazenou lícní páteř s kostrči, mediálně perineálním-femorálním záhybem. Ve volné dolní končetině se rozlišují přední a zadní oblasti stehna, přední a zadní oblasti kolena, přední a zadní oblasti dolní končetiny, přední a zadní kotníkové oblasti, oblast zadní části chodidla, oblast chodidla chodidla a oblast špičky (obr. 3-1)..

NÍZKÝ LIMB PÁS

Dolní část končetiny je představována pánevní kostí, která se skládá ze tří kostí, fúzovaných za vzniku acetabula, ilium, ischia a ochlupení. Kosti opasku dolní končetiny jsou k sakru spojeny sakroiliacními klouby, vazy, mezi sebou - stydkou, s kyčlemi - kyčelními klouby.

Gealální oblast je ohraničena nad okrajem lícního hřebene, pod ní nad hladinou záhybu.

BOKY. Stehno - část volné dolní končetiny umístěná mezi gluteální oblastí, perineem a přední břišní stěnou nad a kolenem pod.

Stehno je ohraničeno shora dolů tříslovným ohybem, zespodu vodorovnou čarou nakreslenou 2 příčnými prsty (4 cm) nad základem patelly. Stehno je rozděleno do oblasti předního stehna a oblasti zadního stehna.

Nejdůležitější vnější orientační body na stehně: tříselný vaz, ochlupení v pubě, větší trochanter a sedací tuber - shora; patella, laterální a střední epicondyle stehna - zespodu.

Koleno - Část dolní končetiny umístěná mezi stehnem a dolní končetinou, která obsahuje kolenní kloub. Koleno je shora ohraničeno příčnou linií umístěnou 4 cm (dva příčné prsty) nad horním okrajem patelly, spodní okraj je 2 cm (jeden příčný prst) pod spodním okrajem patelly. Dvě svislé čáry, které definují přední část kolena od zadní části kolene.

Dolní část nohy je část volné dolní končetiny umístěné mezi kolenem a nohou. Horní okraj dolní končetiny je 2 cm (jeden příčný prst) pod spodním okrajem patelly, spodní je čára vedená základnou kotníků. Dolní část nohy je svaly rozdělena na přední a zadní oblast dolní části nohy..

Noha je distální část volné dolní končetiny. Hranice chodidla je vodorovná čára vedená základnou kotníků. Na chodidle je rozlišena oblast zadní části chodidla, oddělená od chodidla chodidla liniemi od vrcholů člunů ke středu bočních povrchů prstů I a V.

Je Důležité Vědět O Dnou